Bericht

bel 0800 1205 als jij je zorgen maakt om iemand

Geplaatst op 4 oktober 2023, 22:03 uur
Illustration

 Maak je je zorgen om iemand met verward en/of onbegrepen gedrag? Merk je dat iemand in je buurt de grip op zijn of haar leven verliest? Of steeds vaker voor overlast zorgt? Neem dan contact op met het Meld- en Adviespunt Zorgwekkend Gedrag van GGD Brabant-Zuidoost.

Wijk-GGD’ers 

In een aantal gemeenten zijn wijk-GGD’ers actief. Dit zijn hulpverleners die vanuit het Meld- en Adviespunt Zorgwekkend Gedrag werkzaam zijn in de wijk en de ketenpartners goed kennen. Zij bieden eerste hulp aan inwoners die zorgwekkend en / of onbegrepen gedrag vertonen.  Zij leggen contact met de inwoner in zijn of haar eigen woon- en leefomgeving. Daar wordt vaak duidelijk wat de problemen zijn. Afhankelijk van wat zij aantreffen, het verhaal en de behoefte van de inwoner, begeleiden ze hen naar passende hulpverlening.  

De wijk-GGD is er ook voor de omgeving van inwoners met zorgwekkend en/of onbegrepen gedrag. Samen met buurtbewoners en partners zoeken we naar manieren om de situatie voor iedereen leefbaar te houden

Samen werken aan oplossingen                                                                                                                                 

Door snelle(re) signalering en een passende aanpak kan voorkomen worden dat mensen  verder wegzakken, in de problemen komen of dat situaties verergeren. Samenwerken is dan ook van groot belang. Het Meld- en Adviespunt Zorgwekkend Gedrag en de wijk GGD’ers staan in nauw contact met onder andere de gemeente (zorg en veiligheid), politie, GGZE, verslavingszorg, woningbouwcorporaties, huisartsen en welzijnswerk. We handelen daarin onafhankelijk en in het belang van de inwoner. We leggen verbindingen tussen dienstverlenende organisaties, inwoners en omgeving.

Illustration
 
Deel dit: