Bericht

start werkzaamheden HOV3 Marathonloop

Geplaatst op 21 juli 2023, 14:49 uur
Illustration

HOV3
In het noordwesten van Eindhoven komt HOV3, de derde hoogwaardig openbaar vervoerlijn in Eindhoven. Daarmee verbinden we de grote werkgevers in Eindhoven Noordwest met het HOV-netwerk. De busverbinding HOV3 loopt vanaf busstation Woensel via de Huizingalaan, Marathonloop, bedrijventerrein GDC en de brainport industries campus (BIC) naar Eindhoven airport.

Werkzaamheden
Op de Marathonloop richten we de noordelijke rijbaan in voor het busverkeer in twee richtingen. De zuidelijke rijbaan wordt vernieuwd voor het overige verkeer.
De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het:
    opbreken van de verhardingen en fundering;
    uitvoeren van grond-en rioleringswerkzaamheden;
    uitvoeren van een archeologisch onderzoek;
    aanbrengen van nieuwe funderingen;
    aanbrengen van nieuwe kantopsluitingen en bestrating;
    aanbrengen van asfalt in de rijbanen/fietspaden en beton in de busbaan;
    vervangen en verplaatsen van lichtmasten;
    vervangen en aanpassen van de verkeerslichten;
    opnieuw aanbrengen van markering;
    vernieuwen van divers straatmeubilair;
    aanbrengen van nieuwe bomen en groenvoorziening.

Fasering
Fase 1: werkzaamheden aan de zuidelijke rijbaan Marathonloop inclusief een gedeelte van de zuidelijke fietspaden. Het fietspad wordt zo kort mogelijk afgesloten (fase 1A, vanaf 14 juli tot en met 4 augustus). Het gemotoriseerd verkeer rijdt in twee richtingen over de noordelijke rijbaan.
De kruispunten met de Vijfkamplaan, Estafettelaan en Montpellierlaan zijn afgesloten. De fietsover- steek Marathonloop-Oude Bossche Baan blijft zo lang mogelijk open. Tijdens het asfalteren sluiten we deze fietsoversteek kort af. Fietsers leiden we om.
Fase 1B: werkzaamheden aan de zuidelijke rijbaan Anthony Fokkerweg (vanaf de Boschdijk tot en met de Verzetsheldenlaan). Deze werkzaamheden voeren we uit in de bouwvakantie om de verkeershinder te beperken. Dit is de rustigste periode.
Fase 2: werkzaamheden aan de noordelijke rijbaan Marathonloop inclusief een gedeelte van de noordelijke fietspaden. Het fietspad wordt zo kort mogelijk afgesloten (fase 2A, circa twee weken). Het gemotoriseerd verkeer rijdt in twee richtingen over de nieuwe zuidelijke rijbaan. Ook tijdens deze fase blijft de Montpellierlaan afgesloten. De fietsoversteek Marathonloop-Oude Bossche Baan blijft zo lang mogelijk open. Tijdens het aanleggen van de busbaan sluiten we deze oversteek kort af. Fietsers leiden we om.
Fase 3: werkzaamheden/afsluiting kruispunt Marathonloop-Huizingalaan. Deze werkzaamheden voeren we uit in het weekend om de verkeershinder te beperken. De werkzaamheden aan de rijbaan Ellertsveldstraat en oostzijde Huizingalaan (tussen de Roelantlaan en Ellertsveldstraat) duren ongeveer twee weken. Autoverkeer leiden we om.
Fase 4: werkzaamheden aan de nieuwe busbaan en het fiets-en voetpad aan de noordzijde Anthony Fokkerweg (vanaf de Boschdijk tot en met de Verzetsheldenlaan).
Fase 5: werkzaamheden aan de noordelijke rijbaan Anthony Fokkerweg (vanaf de Boschdijk tot en met de Verzetsheldenlaan). Deze werkzaamheden duren maximaal drie weken. Verkeer richting A2/N2 wordt omgeleid.
Fase 6: werkzaamheden/afsluiting kruispunt Marathonloop-Boschdijk. Deze werkzaamheden voeren we uit in het weekend om de verkeershinder te beperken.

Illustration
 
Documenten
Deel dit: