Locatie

Henri Dunantpark

Rode Kruislaan
Ontmoetingscentrum

Het Henri Dunantpark is een park in het noorden van Eindhoven. Het park ligt aan de Rode Kruislaan in het stadsdeel Woensel, in de wijk De Tempel Het park werd in 1972 aangelegd en is 22 hectare groot. Met de aanleg van dit park werd gestart in 1972. Ontworpen in de jaren 1971-‘72 door de hoofdontwerper van de gemeente de heer P.Ramp. Gestreefd werd naar ‘een stukje natuur in de stad’ dat een zekere intimiteit bood en een contrast vormde met de rechtlijnige ordening van de bebouwing dat het park omgeeft.

Via een afwisselend rechtlijnig en gebogen padenpatroon is een gevarieerde wandeling te maken. Besloten gedeelten met korte zichtlijnen worden afgewisseld met verre doorkijkjes. Het aardige van het park is dat het 2 verschillende woonwijken via loop en fietspaden met elkaar verbindt.

We komen door bospartijen met vooral inheemse beplanting zoals eiken, populieren, berken, elzen, kastanjes, essen en wilgen. We passeren speelweiden. Op opvallende plaatsen komen we watercipressen (metasequoia) en witte esdoorns tegen. Een waterpartij en moerasvijver, waarvan met de uitgegraven grond hoogteverschillen zijn gecreëerd in het park. Op een van de heuvels is onder andere een pinetum aangeplant. Vanaf de heuvels zijn grote delen van het park te overzien.

De vijver in het park wordt sinds 2010 gebruikt voor de afvoer van regenwater uit de wijk, om de kwaliteit van het water te bevorderen.

Illustration
 
Deel dit: