Locatie

Korein Kinderplein, speelleercentrum de Spaaihoeve

Heraultlaan 4, Eindhoven
Creche / BSO

In ons speelleercentrum bewegen kinderen zich in een afwisselende, stimulerende omgeving. Zowel in onze opvang als in ons onderwijs. Daar is veel te beleven en daar kunnen kinderen keuzes maken, zoals in een winkel waar alles open uitgestald op je ligt te wachten. Kinderen krijgen met andere kinderen te maken. Ze leren iets samen te doen, op elkaar af te stemmen, met elkaar te overleggen, elkaar te begrijpen. In de opvang ligt de nadruk op het creëren van een veilige en vertrouwde speelomgeving. Het is een plek waar ouders hun kind in vertrouwen achterlaten en waar kinderen kunnen groeien. In het onderwijs breiden we dat groeien uit zodat kinderen steeds meer vaardigheden ontwikkelen.

Het aanbod op kindcentrum de Spaaihoeve bestaat uit:
• Kinderdagopvang 0 - 4 jaar (locatie Cluselaan 15)
• Peuterarrangement 2,3 - 4 jaar (locatie Cluselaan 15)
• Onderwijs 4 - 13 jaar (locatie Heraultlaan 4)
• Buitenschoolse opvang 4 -13 jaar (locatie Heraultlaan 4)

Bij ons zitten de kinderen in heterogene clusters. Kinderen die verschillen in leeftijd en ontwikkeling, talenten, in intelligenties en mogelijkheden, in achtergrond en cultuur. Ze leren van elkaar en met elkaar. Er wordt geleerd hoe je samenwerkt, elkaar respecteert en helpt en hoe je met elkaar omgaat. Kinderen ontdekken zichzelf en hun mogelijkheden en leren verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor hun werk, waardoor hun zelfvertrouwen groeit. Het is een natuurlijk proces waarbij de optimale ontwikkeling van ieder kind centraal staat. Onze medewerkers geven met enthousiasme vorm aan de opvang en het onderwijs en begeleiden de kinderen bij dit proces. We verwachten grote participatie van ouders. We zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Bent u nieuwsgierig geworden? Kijk eens verder rond op deze site of breng een bezoek aan de Spaaihoeve! U bent welkom!

Deel dit:
Korein Kinderplein, speelleercentrum de Spaaihoeve op de kaart