Activiteit

Bijeenkomst over Positieve Gezondheid

donderdag 22 november 2018   |   19:25 - 21:30 uur   |   Wijkcentrum De Mortel

Tijdens de informatieavond vertellen verschillende sprekers wat Positieve Gezondheid inhoudt. We gaan ook oefenen met het spinnenweb en leggen uit hoe mensen er thuis mee aan de slag kunnen, op hun telefoon of laptop. Daarnaast zal er worden gepeild of er belangstelling is voor verdere verdieping van de pijlers van Positieve Gezondheid.

Vaak denken we dat gezondheid te maken heeft met medische klachten. Maar klopt dat wel? Mensen hebben vaak meer behoefte aan aandacht voor welzijn.
Met welzijn bedoelen we onder andere: fijne sociale contacten, betekenisvol zijn, financiële rust hebben, psychisch goed in je vel zitten. Deze bredemanier van kijken naar gezondheid heeft een naam: Positieve Gezondheid. Steeds meer zorgverleners werken volgens de uitgangspunten van Positieve Gezondheid. En zelf kunt u er ook mee aan de slag! Daarover vertellen medewerkers van Elz, ZuidZorg (wijkverpleging) en Buro Cement (welzijnswerk) tijdens de bijeenkomst.

Het model van Positieve Gezondheid (het spinnenweb) omvat zes onderdelen: zingeving, lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Aan elk onderdeel zijn zeven korte, eenvoudige vragen gekoppeld, in totaal dus 42 vragen. Als je die vragen voor jezelf beantwoordt, krijg je een goed inzicht in je leven. Waar loopt het goed en waar niet? Vervolgens kun je bekijken wat je wilt aanpakken, zelf of met hulp van anderen.

kosten gratis
Thema's: Gezondheid

1 reactie

Marian van der Woude

Jammer, kan er helaas niet bij zijn
21-nov-2018 23:19
Wil je ook reageren? Meld je dan aan