Aanbod

Subsidie regelingen LTAB

Activiteit/evenement
Illustration

Voor:

  • -Buurt- en straatbijeenkomsten
  • -Het organiseren van activiteiten
  • -Werkgroepen

Buurt- en straatbijeenkomsten:

Aanvragen één maand uiterlijk voor de bijeenkomst met aangeven van:

  • datum en gebied
  • aantal deelnemers en huizen
  • beknopte begroting
  • doel te bereiken  

Door email aan: email:  secretaris@ltab.nl
Uitbetaling twee weken voor de bijeenkomst

Er wordt een vast bedrag, vastgesteld door de gemeente per deelnemer en/of huis

Ieder jaar is er nog een beperkte subsidiemogelijkheid.  Aanvragen kunnen hiervoor doorlopend ingediend worden.

Voor grotere activiteiten:  aanvragen vóór 1 augustus bij secretaris@ltab.nl,  dan kunnen wij dit op tijd bij de gemeente aanvragen voor het volgende jaar.

Te organiseren activiteiten:

- voor behoud en verbetering van de leefbaarheid in de Achtse Barrier
- in principe toegankelijk voor iedereen
- boekhouding en transparante verantwoording zijn nodig met begroting en eindafrekening
- aangeschafte materialen blijven eigendom LeefbaarheidsTeam

- subsidiëring is aanvullend
- uitgevoerd door vrijwilligers
- consumpties, deels uit eigen bijdrage

Indien er al een aanvraag door een organisatie bij de gemeente gedaan is kan geen aanvullende subsidie verstrekt worden (tenzij LTAB dit vooraf ook bij de gemeente gemeld heeft).

Voor grotere activiteiten:  aanvragen vóór 1 augustus bij secretaris@ltab.nl,  dan kunnen wij dit op tijd bij de gemeente aanvragen voor het volgende jaar.

locatie 
Steunpunt Achtse Barrier
Illustration
 
Illustration
voorbeeld te downloaden
Geplaatst op 19 januari 2019, 11:10 uur
Deel dit: